Účetní a daňové poradenství


Daňové poradenství

 • Zpracování veškerých daňových přiznání
 • Možnost odkladu přiznání daně z příjmu na 30.6. následujícího roku na základě plné moci udělené daňovému poradci
 • Optimalizace daňové povinnosti
 • Předkalkulace daně
 • Zastupování před finančním úřadem na základě plné moci

Daňové poradenství zajišťuje jednatelka společnosti paní Martina Němcoá, daňová poradkyně zapsaná u Komory daňových poradců ČR pod č. 1450.

Účetnictví a daňová evidence

Našim klientům zpracováváme účetnictví a daňovou evidenci [dříve jednoduché účetnictví]. Nabízíme také spolehlivé vedení personální a mzdové agendy. Mezi poskytovanými službami nechybí ani veškerá daňová přiznání.

Poskytujeme plnou záruku za kvalitu námi poskytovaných služeb. Na základě plné moci k zastupování před finančním úřadem lze využít odloženého termínu k podáni přiznání k dani z příjmů o tři měsíce.

Rozsah spolupráce se řídí potřebami našich klientů. Jsme schopni zajistit také administrativní podporu Vašeho podnikání. Například faktury, korespondenci, evidenci, apod.

Domluvíte se s námi česky, německy a anglicky.
 

Zpracování finančního a mzdového účetnictví kompetentní společností Vám ušetří mnoho starostí a přinese Vám finanční výhody.

 • Nakupujte pouze ty služby, které potřebujete
  Při zajišťování účetnictví vlastními silami je obtížné operativně přizpůsobovat pracovní úvazky jednotlivých zaměstnanců
 • Neplaťte sociální a zdravotní pojištění účetních
  Neplaťte ani jejich dovolenou a případné prostoje
 • Neinvestujte do počítačového a programového vybavení
  Neplaťte ani drahá školení a odborné publikace
 • Nemusíte sledovat účetní termíny
  Termíny splatnosti daní, jejich záloh, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení Vám včas připomeneme
 • Nemusíte sledovat změny v legislativě
  O závažných změnách v legislativě, vyhláškách, změnách sazeb daně, minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění a dalších skutečnostech významných pro Vaši činnost Vás budeme informovat
 • Nemusíte dbát na správnost dokladů
  Případné nedostatky odhalíme a napravíme dříve, než vady zjistí a patřičně "odmění" kontrola finančního úřadu
 • Optimalizujte své daně
  Výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím nabízejí možnost optimalizovat vaše daně
Adresa:PEVAC s.r.o.
Havlíčkova 2
350 02 Cheb
Tel:
Fax:
+420 354 435 837
+420 354 599 991
E-mail:dane@pevac.cz


pevac