Účetní a daňové služby


Komplexní vedení účetnictví [dříve podvojné účetnictví], zpracování účetní závěrky

Mimo předepsané evidence nabízíme zavedení analytického členění a tvorbu různých přehledů pro sledování rentability a vývoje a hodnocení obchodní činnosti klienta [CRM], např. vyhodnocení platební morálky odběratelů, členění odběratelů podle různých odbytových kritérií, výkyvy v obratech, grafické znázornění vývoje mzdových nákladů.

Účetní výstupy a sestavy předáváme v dohodnutých termínech v listinné podobě nebo zasíláme e-mailem v různých formátech [jpg, pdf, xls, doc] tak, aby měl klient vždy aktuální přehled o situaci ve své firmě.

Vedení daňové evidence

Komplexní vedení daňové evidence
[dříve jednoduché účetnictví]

Vedení všech předepsaných evidencí, ve spolupráci s podnikatelem rozčlenění evidencí tak, aby poskytovaly potřebné ekonomické údaje pro rozhodování podnikatele, např. vyhodnocení platební morálky odběratelů, rozčlenění odběratelů podle různých odbytových kritérií, výkyvy v obratech, grafické znázornění vývoje mzdových nákladů a jiné.

Pomoc při zavedení účetnictví

Home2

Společnostem a firmám, kterým lépe vyhovuje mít všechny doklady "po ruce" a nepostupovat je účetní firmě, nabízíme pomoc při zavedení účetnictví. Doporučíme vhodný software a poskytneme poradenství pro složitější účetní případy.

Můžeme provádět příležitostný nebo pravidelný dohled nad účetnictvím a informovat Vás o aktuálních změnách, které se dotýkají konkrétního podnikatele. Zajistíme daňové poradenství včetně zastupování před správcem daně.

Zavedení, kontrola a rekonstrukce účetnictví

 • Zavedení účetnictví ve firmách
 • Poradenství při výběru účetního software
 • Metodické vedení a kontrola zpracovaného účetnictví ve firmách
 • Kompletní kontrola účetnictví před zpracováním daňového přiznání
 • Rekonstrukce účetnictví

Daňové poradenství

 • Zpracování veškerých daňových přiznání
 • Možnost odkladu přiznání daně z příjmu na 30.6. následujícího roku na základě plné moci udělené daňovému poradci. Optimalizace daňové povinnosti
 • Předkalkulace daně
 • Zastupování před finančním úřadem na základě plné moci

Mzdové účetnictví a personální agenda

 • Komplexní vedení mzdové a personální agendy
 • Zastupování při kontrolách pojišťoven
 • Na přání klienta rovněž obsluha "výplatního účtu" tak, aby bylo zajištěno, že do mzdových poměrů jednotlivých pracovníků [popř. pouze pro management] nemůže nikdo z firmy nahlédnout tzv. "diskrétní mzdový účet"

Další služby

 • Daňová asistence při uzavírání smluv
 • Zpracování přechodu z daňové evidence na účetnictví
 • Vyhotovení statistických výkazů [na základě požadavku ČSÚ]
 • administrativní služby

Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme především individuální přístup k požadavkům a potřebám klienta.

Spolupracujeme s dalšími odborníky, kteří jsou našim klientům v případě potřeby k dispozici [soudní znalec v oboru nemovitostí, právník, HR specialista, webdesigner].

Adresa:PEVAC s.r.o.
Havlíčkova 2
350 02 Cheb
Tel:
Fax:
+420 354 435 837
+420 354 599 991
E-mail:dane@pevac.cz


pevac